موسسه آموزش عالی مهرالبرز یادگیری هدفمند ، توسعه هوشمند

امتیازات طلایی تحصیل در مهر البرز

چه برنامه ای را در سال 95 به دانشگاه های الکترونیکی پیشنهاد می دهید؟
با ما در ارتباط باشید

خط ویژه: 88001511-021

فاكس:88001270-021 

نشانی دانشگاه
تهران- خیابان کارگرشمالی- تقاطع جلال آل احمد- خیابان شکراله پلاک109 -کد پستی 1413684491