Sj K2 Ajax Tabs

  • اخبار تصویری
  • اخبارها
اولین نشست شبکه اعضای جوان انجمن بین المللی مدیریت پروژه (International Project Management Association)، مورخ 20
همه روزهای سال، روز روابط عمومی است و گستره فعالیت های این نهاد شب و روز نمی شناسد. چه شب هایی که فردایش جشنواره، مراسم
کوهپیمایی گروهی ویژه دا نشجویان و دانش آموختگان با حضور مسئولان و اعضای هیئت علمی موسسه همراه با صرف صبحانه گرم
مدیر کل هدایت نیروی کار و کاریابی‌های وزارت کار از برگزاری نمایشگاه کار از پنجم تا هشتم اردیبهشت ماه سال ۹۷ خبر داد.
آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۹۷ در ۶ گروه آموزشی و ۱۳۲ کدرشته امتحانی و اولین مرحله بیست و سومین

تستي براي k2

  • اخبار تصویری
  • اخبارها
اولین نشست شبکه اعضای جوان انجمن بین المللی مدیریت پروژه (International Project Management Association)، مورخ 20
همه روزهای سال، روز روابط عمومی است و گستره فعالیت های این نهاد شب و روز نمی شناسد. چه شب هایی که فردایش جشنواره، مراسم
کوهپیمایی گروهی ویژه دا نشجویان و دانش آموختگان با حضور مسئولان و اعضای هیئت علمی موسسه همراه با صرف صبحانه گرم
مدیر کل هدایت نیروی کار و کاریابی‌های وزارت کار از برگزاری نمایشگاه کار از پنجم تا هشتم اردیبهشت ماه سال ۹۷ خبر داد.
آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۹۷ در ۶ گروه آموزشی و ۱۳۲ کدرشته امتحانی و اولین مرحله بیست و سومین
با ما در ارتباط باشید

خط ویژه: 57658-021

فاكس:88001270-021 

با مهرالبرز
نشانی دانشگاه

تهران- خیابان کارگرشمالی- خیابان شهید فکوری، خیابان صالحی، تقاطع دانش ثانی، شماره 36
کدپستی: 1413913141(گوگل مپ)