Sj K2 Ajax Tabs

  • اخبار تصویری
  • اخبارها
به گزارش معاونت دانشجویی-فرهنگی مهرالبرز، طبق اعلام سازمان امور دانشجویان وزارت علوم تحقیقات و فناوری بیست و هفتمین
  به گزارش معاونت دانشجویی-فرهنگی مهرالبرز، کانون دانش آموختگان دانشگاه روز شنبه 27 مرداد ماه از ساعت 17 الی
به گزارش معاونت دانشجویی-فرهنگی مهرالبرز، کانون دانش آموختگان مهرالبرز  " کارگاه آموزشی آشنایی با نرم افزار MSP"
کانون دانش آموختگان مهرالبرز برگزار می کند :  " کارگاه آموزشی آشنایی با نرم افزار تحلیل آماری  SPSS" مدرس :
در روز جمعه مورخ 8 تیرماه 1397 همایش کاربردی یادگیری گرامر زبان رأس ساعت 8 صبح برگزار شد. همایش با خوش‌آمدگویی خانم

تستي براي k2

  • اخبار تصویری
  • اخبارها
به گزارش معاونت دانشجویی-فرهنگی مهرالبرز، طبق اعلام سازمان امور دانشجویان وزارت علوم تحقیقات و فناوری بیست و هفتمین
  به گزارش معاونت دانشجویی-فرهنگی مهرالبرز، کانون دانش آموختگان دانشگاه روز شنبه 27 مرداد ماه از ساعت 17 الی
به گزارش معاونت دانشجویی-فرهنگی مهرالبرز، کانون دانش آموختگان مهرالبرز  " کارگاه آموزشی آشنایی با نرم افزار MSP"
کانون دانش آموختگان مهرالبرز برگزار می کند :  " کارگاه آموزشی آشنایی با نرم افزار تحلیل آماری  SPSS" مدرس :
در روز جمعه مورخ 8 تیرماه 1397 همایش کاربردی یادگیری گرامر زبان رأس ساعت 8 صبح برگزار شد. همایش با خوش‌آمدگویی خانم
با ما در ارتباط باشید

خط ویژه: 57658-021

فاكس:88001270-021 

نشانی دانشگاه

تهران- خیابان کارگرشمالی- خیابان شهید فکوری، خیابان صالحی، تقاطع دانش ثانی، شماره 36
کدپستی: 1413913141(گوگل مپ)