29 آبان

تاثیرات محیط رقابتی بر ژست دیجیتال کسب و کارهای ما

خواندن

1100 دفعه

ما برای پیشرفت باید از روش‌ های نوین استفاده کنیم!

این جمله ای است که دسته ای از مدیران مُدگرا[۱] برای ترسیم آینده کسب و کار خود استفاده می ‌کنند. این دسته از مدیران غالباً از داده کاوی، کلان داده و هوش مصنوعی و غیره به عنوان راهکار حل چالش ‌های کسب و کار خود یاد می ‌کنند، بدون اینکه لزوماً در مورد جزئیات آن آگاهی داشته باشند. در حقیقت این دسته از مدیران سعی می ‌کنند به کسب و کار خود به شکل نوآورانه نگریسته و از ابزارهای مدرن در کسب و کار خود استفاده کنند. آنان پیش ‌بینی می ‌کنند که اگر در آینده به سمت راه ‌حل های دیجیتال نروند، از بین خواهند رفت.
در مقابل، دسته ای دیگر از مدیران هستند که کوچکترین سرمایه گذاری در فناوری را مرکز هزینه تلقی کرده و بیش ترین هزینه ‌ای که تا به حال در حوزه فناوری کرده ‌اند، خرید نرم ‌افزار مالی-حسابداری بوده است!

تجربه شخصی من در ایران نشان می ‌دهد از هر دو دسته این مدیران به وفور وجود دارند. با این وجود سوالی که مطرح می ‌شود این است که چه چیز باعث می ‌شود دسته ‌ای از مدیران تلاش کنند از هنجارهای سرمایه ‌گذاری در فناوری در صنعت خود عبور کرده و از فناوری دیجیتال به عنوان تنها نوش داروی نجات کسب و کار خود یاد کنند؟
محیط رقابتی! بر اساس مطالعات سال ‌های اخیر، محیط رقابتی یک کسب‌وکار نقش تعیین ‌کننده ‌ای در نگرش مدیران آن برای فاصله گرفتن از هنجارهای (حد وسط) صنعت  خود خواهد داشت. از این نگرش در ادبیات مدیریت استراتژیک با عنوان ژست استراتژیک[۲]  و در ادبیات سیستم ‌های اطلاعاتی با عنوان ژست استراتژیک دیجیتال[۳]  یاد می ‌شود. در حقیقت این ژست استراتژیک سازمان است که نگرش مدیران آن به نوآوری، تحقیق و توسعه و سرمایه ‌گذاری در فناوری ‌های نوین را بازتاب می ‌دهد. با این تفاسیر ژست سازمان نسبت به هنجارها ممکن است واگر یا همگرا باشد. به عبارت دیگر اگر کسب و کار در سرمایه ‌گذاری ‌های دیجیتال خود به سمت هنجارهای صنعت گرایش داشته ژست همگرا و اگر نسبت به متوسط صنعت فاصله معنادار پیدا کند ژست واگرا دارد. به دیگر سخن، سرمایه ‌گذاری ‌ها روی پلتفرم ‌های دیجیتال به عنوان یکی از اهرم ‌های استراتژیک جهت پاسخ به کنش ‌های محیط رقابتی محسوب می ‌شود و شرکت ‌ها به تصمیمات رقباء خود از طریق سرمایه ‌گذاری در حوزه دیجیتال پاسخ می ‌دهند. براین اساس جواب به این سوال بسیار حائز اهمیت است که در چه شرایطی محیط رقابتی یک صنعت باعث واگرایی یا همگرایی یک کسب و کار نسبت به حد متوسط سرمایه ‌گذاری دیجیتال در آن صنعت می ‌شود؟

براساس مطالعه ‌ای که در سال ۲۰۱۳ در مجله «ام آی اس کوارترلی» انجام شده است سه فاکتور کلیدی محیط رقابتی در صنعت بر نگرش و ژست استراتژیک مدیران در حوزه دیجیتال تاثیرگذار است:
  • تلاطم و پویایی محیط صنعت
  • رقابت و تمرکز در صنعت
  • وفور (منابع) و رشد صنعت

بر اساس نتایج این تحقیق، از یک سو تلاطم و پویایی محیط رقابتی موجب واگرایی در سرمایه ‌گذاری فناوری اطلاعات در استراتژی دیجیتال شده و از سوی دیگر« تمرکز در عرضه‌ کنندگان و بازیگران یک صنعت» و «رشد تقاضا در بازار یک صنعت» باعث همگرایی در استراتژی دیجیتال خواهد شد.

به عنوان جمع ‌بندی، شرایط محیط رقابتی و تحرکات استراتژیک رقباء در یک کسب و کار می ‌تواند بر نگرش مدیران یک سازمان به نوآوری حوزه دیجیتال تاثیرگذار باشد. بنابراین مشاوران کسب و کار دیجیتال جهت ارائه راهکارهای تحول دیجیتال باید علاوه بر شرایط سازمان به عوامل کلان  در محیط رقابتی توجه نمایند.
 
 [۱] Fashionista
[۲] Strategic Posture 
 [۳] Digital Strategic Posture

نظر دادن

با ما در ارتباط باشید

خط ویژه: 57658-021

فاكس:88001270-021 

نشانی دانشگاه

تهران- خیابان کارگرشمالی- خیابان شهید فکوری، خیابان صالحی، تقاطع دانش ثانی، شماره 36
کدپستی: 1413913141(گوگل مپ)