22 فروردين

دومین کلاس حضوری نیمسال دوم

خواندن

1234 دفعه

اطلاعات تکمیلی بزودی در وبسایت و پرتال اطلاع رسانی خواهد شد.

نظر دادن

با ما در ارتباط باشید

خط ویژه: 57658-021

فاكس:88001270-021 

نشانی دانشگاه

تهران- خیابان کارگرشمالی- خیابان شهید فکوری، خیابان صالحی، تقاطع دانش ثانی، شماره 36
کدپستی: 1413913141(گوگل مپ)