18 مهر

چهل و پنجمین جلسه هیات امنا مهرالبرز برگزار شد

خواندن

943 دفعه

چهل و پنجمین جلسه هیات امنا موسسه، روز گذشته مورخ 17 مهر ماه 1396 با حضور اکثریت اعضا در محل دفتر ریاست موسسه برگزار گردید،
در این جلسه در ابتدا بعد از تلاوت قرآن مجید و خیر مقدم به اعضای محترم هیات امنا موسسه، در ابتدا گزارش پیشرفت آموزشی برای سال تحصیلی 97-1396 ارائه گردید و اعضا نیز از زحمات همکاران موسسه قدردانی نمودند، در ادامه بودجه پیشنهادی سال 97-1396 مطرح و پس از بحث و بررسی با تغییراتی به تصویب رسید و   شیوه نامه محاسبه فوق العاده مدیریت اعضای هیات علمی مطرح و تصویب شد و در انتها نیز موضوع آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی مطرح و مقرر شد موسسه پیش نویس آیین نامه مذکور را برای بررسی و تصویب در چهل و ششمین جلسه هیات امناء ارائه دهند.

روابط عمومی مهرالبرز

نظر دادن

با ما در ارتباط باشید

خط ویژه: 57658-021

فاكس:88001270-021 

نشانی دانشگاه

تهران- خیابان کارگرشمالی- خیابان شهید فکوری، خیابان صالحی، تقاطع دانش ثانی، شماره 36
کدپستی: 1413913141(گوگل مپ)