عنوان پايان نامه نام دانشجو استاد راهنما استاد مشاور عنوان دانشکده رشته چکیده فارسی
چالش های فنی پیاده سازی مدیریت دانش (مورد مطالعه: بانک مهر اقتصاد) معصومه تنهایی دکتر تقوی فرد دکتر رضایی نور فناوری اطلاعات مهندسی فناوری اطلاعات دارد
سنجش آمادگی پیاده سازی سیستم مدیریت ارتباط با مشتری در دانشگاه مهر البرز محمد قلی زاده دکتر ترکستانی دکتر روحانی فناوری اطلاعات مهندسی فناوری اطلاعات دارد
ارائه مدل عوامل کلیدی موفقیت پیاده سازی سیستم مدیریت فرایند کسب و کار ( مورد مطالعه : شرکت پترو شیمی آریاساسول ) هما دیلمی دکتر روحانی دکتر زارع فناوری اطلاعات مهندسی فناوری اطلاعات دارد
ارائه مدل ارزیابی موفقیت ابزارهای هوش کسب و کار در حوزه بانکداری کشور سوگل ربیعی ساوجی دکتر روحانی دکتر زارع فناوری اطلاعات مهندسی فناوری اطلاعات دارد
پیاده سازی سامانه مدیریت ارتباط با مشتری در مرکز کنترل کیفیت ( بررسی موردی : معاونت کنترل کیفیت مواد ، وسایل و رسانه های آموزشی آموزش و پرورش ) فائزه سادات آل طعمه دکتر ترکستانی دکتر روحانی فناوری اطلاعات مهندسی فناوری اطلاعات بزودی
طراحی و نمونه سازی سامانه هوشمند مدیریت بالای طبیعی عامل محور بر پایه همکاری سامانه های اطلاعاتی نامتجانس مسلم ایرانمنش دکتر کاظمی فرد مهندس بطحایی و جولیا فریتون فناوری اطلاعات مهندسی فناوری اطلاعات دارد
ارائه مدل خوشه بندي مشتريان بر اساس پروفایل مشتري (مورد مطالعه: شرکت ارائه خدمات اینترنتی سپهرسبز خاورمیانه) مریم تکلو بیغش دکتر شیرمحمدی دکتر منصوری فناوری اطلاعات مهندسی فناوری اطلاعات دارد
بررسی مدل تاثیر محتوای تعاملی بر کیفیت یادگیری (مورد مطالعه: موسسه مهرالبرز) علیرضا مردانی دکتر روحانی دکتر عبادی فناوری اطلاعات مهندسی فناوری اطلاعات دارد
داده کاوی با استفاده از درخت تصمیم برای پیش بینی رفتار کاربر فرشته مطهری دکتر روحانی مهندس زارع فناوری اطلاعات مهندسی فناوری اطلاعات دارد
بررسی تاثیرات رایانش ابری بر یادگیری الکترونیکی پریا قلی زاده دکتر روحانی دکتر اخگر فناوری اطلاعات مهندسی فناوری اطلاعات دارد
شناسایی و بررسی تاثیر ارائة خدمات هوشمند مبتنی بر موبایل بر اثربخشی یادگیری الکترونیکی رسول صیقلی دکتر شیرمحمدی دکتر رحیم عبادی معماری سازمانی مهندسی فناوری اطلاعات دارد

 

با ما در ارتباط باشید

خط ویژه: 57658-021

فاكس:88001270-021 

نشانی دانشگاه

تهران- خیابان کارگرشمالی- خیابان شهید فکوری، خیابان صالحی، تقاطع دانش ثانی، شماره 36
کدپستی: 1413913141(گوگل مپ)