عنوان فعاليت زمان
دومین جلسه کلاس حضوری 24 و 25 فروردین
هفته مطالعه 6 الی 12 اردیبهشت
حذف اضطراری 23 و 24 اردیبهشت
 پایان مهلت حذف ترم 26 اردیبهشت
پنجمین جشنواره مهریاد 4 خرداد
سومین جلسه کلاس حضوری 4 و 5 خرداد
پایان نیمسال دوم 23 خرداد
امتحانات نیمسال دوم 6 الی 15 تیر

 

تقویم آموزشی دانشجويان مهر 95

تقويم آموزشي دانشجويان تكميل ظرفيت

با ما در ارتباط باشید

خط ویژه: 88001511-021

فاكس:88001270-021 

با مهرالبرز
نشانی دانشگاه
تهران- خیابان کارگرشمالی- تقاطع جلال آل احمد- خیابان شکراله پلاک109 -کد پستی 1413684491