پست الکترونیک

داخلی

سمت

نام و نام خانوادگی

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

101

ریاست

دکتر رحیم عبادی

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

-

 معاون آموزشی

دکتر سعید روحانی

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

101

مسئول دفتر ریاست و دبیرخانه

شیما سلیمانی

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

-

معاون پژوهشی و مدیر گروه مدیریت و مهندسی پروژه

دکتر احد نظری

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

-

مدیر گروه و سرپرست دانشکده فناوری اطلاعات

دکتر سعید روحانی

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

-

مدیر گروه مدیریت کسب و کار

دکتر عباس منوریان

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

-

مدیر گروه مهندسی صنایع

دکتر  مصطفی زندیه

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

-

مدیر گروه مهندسی محیط زیست

دکتر تقی عبادی

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

-

مدیر گروه مدیریت صنعتی

دکتر نیما مختارزاده

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

111

مدیر آموزش

دکتر فاطمه نارنجی

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

123

کارشناس امور دانش آموختگی

نرگس میرازیی

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

115

کارشناس آموزش دانشکده مدیریت

پروین زبرجدخواه

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

113

کارشناس آموزش دانشکده علوم مهندسی

زینب مصطفوی

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

112

کارشناس آموزش دانشکده فناوری اطلاعات

خدیجه ولی پور

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

129

کارشناس دفتر ارزشیابی کیفیت آموزشی

سارا رحمتی

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

108

معاون مالی و اداری

اسماعیل امتیاز

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

109

کارشناس حسابداری

رامین میرکی

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

109

کارشناس حسابداری

فرشاد نیک نژاد

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

124

کارشناس منابع انسانی

سیمین صالحی

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

105

دفتر همکاری های دانشگاه با صنعت و دوره های آزاد

منیرسادات گتمیری

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

102

مدیر دفتر پژوهشی و منابع یادگیری

احد زارع

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

127

مدیر دفتر همکاری های بین الملل

دکتر احسان سقط فروش

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

102

مدیر دفتر امور پژوهشی و منابع یادگیری

احد زارع

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

126

سرپرست دستیاران آموزشی

دکتر علیرضا جهانی

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

125

هیئت علمی موسسه

دکتر حمیدرضا رضوانی

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

110

مدیر روابط عمومی و دانشجویی فرهنگی

سجاد عبادی

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

120

کارشناس روابط عمومی

سوده محمدآبادی

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

130

کارشناس دانشجویی-فرهنگی

محمدحسین بابایی

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

-

مدیر واحد فناوری اطلاعات

کیوان عباسی

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

118

کارشناس شبکه و فنی

افشین سیما

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

119

پشتیبانی فنی کلاس مجازی

محمد یوسفی

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

119

پشتیبانی فنی پشتیبانی فنی پرتال آموزشی

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

104

کارشناس پشتیبانی نرم افزار آموزشی

پریناز پیکانی

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

114

کارشناس تولید محتوای الکترونیکی

راضیه همتی

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

120

مسئول پشتیبانی فنی وبسایت

سوده محمدآبادی

-

117

پشتیبانی و خدمات

بهروز ناصری

 

 

 

با ما در ارتباط باشید

خط ویژه: 88001511-021

فاكس:88001270-021 

با مهرالبرز
نشانی دانشگاه
تهران- خیابان کارگرشمالی- تقاطع جلال آل احمد- خیابان شکراله پلاک109 -کد پستی 1413684491